Comissions de serveis: llista provisional
17 de Junio de 2011

Resolució del director general de Personal Docent de dia 17 de juny de 2011, per la qual es publica la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2011-2012 en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.