Concurs de trasllats - Adjudicacions definitives cossos secundària, FP, Música, Arts Plàstiques i EOI
07 de Junio de 2011

Resolució del director general de Personal Docent de 31 de maig de 2011, per la qual es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de 12 de novembre de 2010.

Listado alfabético general: http://www.educacion.gob.es/educacion/profesorado/vida-laboral/concurso-traslados/resultados-traslados-secundaria.html