Proves juliol dels certificats oficials de coneixements de Català
02 de Junio de 2011


BOIB/ Num. 81 de 02 - 06 - 2011. Resolució de la directora general de Política lingüística de la Conselleria d'Educació i cultura de rectificació de la Resolució de 8 d'abril de 2011 per la cual es convoquen les proves de juliol de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.