Concurs de trasllats - Adjudicació definitiva cos de mestres
02 de Junio de 2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 de maig de 2011, per la qual es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen al concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de 12 de novembre de 2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 de maig de 2011, per la cual es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions otorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen al concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de 12 de novembre de 2010
http://www.csi-f.es/es/content/adjudicacion-definitiva-del-concurso-nacional-de-traslados-del-cuerpo-de-maestros
http://www.csi-f.es/es/content/adjudicacion-definitiva-del-concurso-nacional-de-traslados-del-cuerpo-de-maestros