Calendari escolar curs 2011-2012
02 de Junio de 2011

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 per la qual s'estabeix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.