OPOSICIONS 2011: Llistes provisionals admesos
13 de Mayo de 2011

Resolució del Director General de Personal Docent de 13 de maig de 2011, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 18 de març de 2011.