Convocatòria comissions de serveis
03 de Mayo de 2011

BOIB 3-5-2011. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 20 d'abril de 2011, per la qual es dicten instruccions per sol·licitar destinació en comissió de serveis per al curs 2011-2012, en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.