Llicències per a estudis i recerca
28 de Abril de 2011

BOIB 28-4-2011. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 11 d'abril de 2011 per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2011-2012, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa.