Equivalències certificats català DG Política Lingüística
11 de Abril de 2011

BOIB 9-4-2011. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.