Currículum Musicologia grau superior
11 de Abril de 2011

BOIB 9-4-2011. Decret 22/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i l'organització dels cursos de l'especialitat de Musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les Illes Balears per al període d'experimentació de la implantació d'aquesta especialitat.