Oposicions 2011: Convocatòria de concurs oposició.
29 de Marzo de 2011

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2011, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional a les Illes Balears.
Veure convocatòria: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=2025&cont=32585&lang=ca&campa=yes