Convocatòria procediment per a l’acreditació de les competències professionals
21 de Marzo de 2011

BOIB 21-3-2011. Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de 16 de març de 2011 per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals formació, incloses en les unitats de competència de la qualificació professional Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSC320_2), per als treballadors de centres gestionats per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia personal de les Illes Balears.