Pròrroga del Pla per a l’estabilitat interins
18 de Marzo de 2011

La Conselleria d’Educació i Cultura ha decidit prorrogar el Pla per a l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu que va posar en marxa el curs 2007-2008 i que ha servit per incrementar l’estabilitat de les plantilles de professorat als centres de totes les Illes, mitjançant la convocatòria de 2.150 places de personal docent durant el període 2008-2011 i promovent altres actuacions paral·leles orientades a millorar en la qualitat del sistema educatiu.