Renovació membres Consell escolar de les Illes Balears
17 de Marzo de 2011

BOIB 17-3-2011. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de març de 2011, per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears.