Instruccions per regular els cursos de català EOI
17 de Marzo de 2011

BOIB 17-3-2011. Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 2 de març de 2011 per la qual es dicten instruccions per regular els cursos quadrimestrals dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments de català de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears en la modalitat presencial.