Cessament i nomenament nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar
17 de Marzo de 2011

BOIB 17-3-2011. Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de març de 2011, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.