Tràmit de desistiment de participació a les proves selectives / Trámite de desistimiento de participación en las pruebas selectivas
22 de Junio de 2020

Novetat 22/06/2020


Tràmit de desistiment de participació a les proves selectives convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) i sol·licitud de la devolució de la taxa abonada, d’acord amb el punt 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives (BOIB núm. 112 , de 20 de juny).

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

  • Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual vol desistir.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Model 046 del pagament realitzat
  • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries PDF


  • Resolució de 17 de juny de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

http://www.caib.es/sites/oposicionsdocent/ca/novetat/?campa=yes

Novedad 22/06/2020


Trámite de desistimiento de participación en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de la directora general de Personal Docente de 3 de febrero de 2020 (BOIB núm. 24, de 25 de febrero) y solicitud de la devolución de la tasa abonada, de acuerdo con el punto 7 de la Resolución de la directora general de Personal Docente de 17 de junio de 2020 por la cual se reabre el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas (BOIB núm. 112 , de 20 de junio).

Documentación que se ha de adjuntar, en un único fichero, en el trámite:

  • Solicitud de participación a las pruebas selectivas de la que quiere desistir.
  • Fotocopia del DNI.
  • Modelo 046 del pago realizado
  • Declaración responsable de veracidad de datos bancarios PDF


  • Resolución de 17 de junio de 2020 por la que se reabre el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. PDF