INSTRUCCIÓ PERMÍS PER EXAMEN D'OPOSICIONS
15 de Mayo de 2018

INSTRUCCIÓ 1/2018 de la directora general de Personal Docent de dia 14 de maig de 2018, relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que participa en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018.

http://www.caib.es/sites/concursoposicions2018/f/251869

Ficheros Adjuntos: