CONVOCATORIA OPOSICIONS DOCENTS-CONVOCATORIA A LAS OPOSICIONES DE DOCENTES
06 de Marzo de 2018

CONCURS-OPOSICIÓ / CONCURSO OPOSICIÓN 2018

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067794&coduo=38&lang=ca

El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 de març fins a dia 21 de març de 2018 ambdós inclosos.

El plazo de presentación de solicitudes será del 7 al 21 de Marzo 2018 ambos inclusive

<< ACCÉS AL TRÀMIT / ACCESO AL TRÁMITE>>