Educació: Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017
24 de Junio de 2016

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017

Novetat 23/06/2016:

Procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari i per als aspirants a funcionaris interins docents

Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2016 per la qual es convoca, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de substitucions

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638142&coduo=38&lang=ca

Ficheros Adjuntos: