Concurs de trasllats d'àmbit autonòmic (10-03-2016)
15 de Marzo de 2016

(10-03-2016)

  • Resolució de dia 7 de març de 2016, per la qual s'aprova i es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres PDF
  • Resolució de dia 7 de març de 2016, per la qual s'aprova i es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d’escoles oficials d'idiomes PDF

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M151013112527522239091