Places de professors especialistes. Rus i Cor
20 de Octubre de 2014


Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es la Resolució per la qual s’aprova aquesta convocatòria.

Veure