Convocatòria específica i excepcional. Anglès
20 de Octubre de 2014

Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 10 d’octubre de 2014 de convocatòria específica i excepcional per a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
Anglès
Professors d’ensenyament secundari
Anglès
Els requisits són els establerts a la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 (BOIB 68 de dia 17 de maig).

Veure