Adjudicació de destinacions provisionals curs 2014 - 2015. Llistes provisionals
11 de Julio de 2014

Resolució de 11 de juliol de 2014 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

Llistes provisionals de l'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva.