Procediment per obtenir l’habilitació per impartir docència de matèries no lingüístiques en llengua estrangera
03 de Julio de 2014

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’1 de juliol de 2014 per la qual es regula el procediment per obtenir l’habilitació per impartir docència de matèries no lingüístiques en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

BOIB