COMISSIÓ DE SERVEIS 2014/2015
22 de Mayo de 2014

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 15 de maig de 2014 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2014-2015 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

<< accés al tràmit >>