Concurs de trasllats d’àmbit autonòmic 2013-2014
22 de Noviembre de 2013

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de quinze dies hàbils des del dia 29 de novembre a 17 de desembre, ambdós inclosos.


Accés al tràmit