COMISSIONS DE SERVEIS 2013-2014
21 de Mayo de 2013

BOIB 21-05-2013. Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 16 maig de 2013 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2013-2014 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
Les sol·licituds, am la documentació acreditativa, s’han de presentar del 24 al 31 de maig, ambdós inclosos.

Ficheros Adjuntos: