Modificació Reglament del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
18 de Febrero de 2013

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats relativa a la modificació del Reglament d’organització i funcionament acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Veure BOIB