CONCURS DE TRASLLATS PUNTUACIÓ DEFINITIVA
14 de Enero de 2013

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 10 de gener de 2013, per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents dels cossos d'ensenyement secundari, professors tècnic d'FP, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i dissenys, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per la Resolució de 5 d'octubre de 2012.

Veure informació