Concurs Trasllats
19 de Octubre de 2012

Resolució la directora general de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 5 d’octubre de 2012, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu.

Ficheros Adjuntos: