«Educació per a la ciutadania i els drets humans
05 de Agosto de 2012

Reial Decret 1190/2012, de 3 d’agost, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’Educació Primària, i el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les ensenyaments mínims corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria. BOE 4-8-2012