Adjudicació de destinacions provisionals curs 2012-2013
30 de Julio de 2012

Adjudicació de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat: Adjudicació de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat: Adjudicació de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat:

Llista provisional de l'adjudicació

Llista d'aspirants que tenen dret que se'ls puntuï l'experiència docent

Resolució de la directora general de Recursos Humans

Veure llistes