Nous membres CEIB
24 de Julio de 2012

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de juliol de 2012 de nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
BOIB 24-07-2012