Adjudicació de destinacions provisionals curs 2012/2013
21 de Julio de 2012

Procés d'adjudicacions provisionals pels aspirants a cobrir places vacants i substitucions de totes les especialitats en règim d’interinitat (BOIB Núm. 88 de 19-06-2012)

RECORDAU: El termini de presentació de sol·licituds de places és de dia 23 a dia 27 de juliol, ambdós inclosos.

Accés al Tràmit