Nomenament directors centres públics
17 de Julio de 2012

BOIB 17-7-2012. Resolució de la directora general de Recursos Humans, d'11 de juliol de 2012, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de gener de 2012.