Adjudicació de destinacions provisionals curs 2012/2013
14 de Julio de 2012

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 13 de juliol de 2012, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionarisde carrera titulars d'un lloc de treball suprimit, en situació d'expectativa de destinació definitiva, els que han sol·licitat el reingrés, els funcionaris en pràctiques i els que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Termini de presentación de reclamacions: 14 al 17 de juliol, ambdós inclosos

  • Veure llistes
  • Adjudicacions comission de serveis