Calendari escolar del curs 2012-13
14 de Junio de 2012

Ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-13 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
BOIB-85. 14-06-12.