Convocatòria comissions de serveis
30 de Abril de 2012

BOIB 28-4-2012. Resolució de la directora general de Recursos Humans de 25 d'abril de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2012-2013 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Les sol·licituds, am la documentació acreditativa, s’han de presentar del 3 al 10 de maig, ambdós inclosos.

Veure informació