Formació professional cicles formatius de grau mitjà
14 de Marzo de 2012

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 29 de febrer de 2012 per la qual es convoca la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització. BOIB 10-3-2012

BOIB 10-3-2012