Formació professional cicles formatius de grau superior.
14 de Marzo de 2012

BOIB 10-3-2012 . Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2012 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització. BOIBBBOIB 10-3-2012 BOIB 10-3-2012 BOIB 10-3-2012