Formació professional cicles formatius de grau superior.
16 de Febrero de 2012

BOIB 16-2-2012. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de febrer de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s'ha d'impartir durant el curs escolar 2011-2012 dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.