Modificació plantilles mestres
16 de Febrero de 2012

BOIB 16-2-2012. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 9 de febrer de 2012, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació, Cultura i Universitats de dia 23 de gener de 2012, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca.