PLANTILLES I VACANTS
01 de Febrero de 2012

BOIB 31-1-2012. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 23 de gener de 2012 per la qual es fan públiques les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, professors d'escoles oficials d'idiomes, corresponents als instituts d'educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d'educació de persones adultes, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, centres d'educació especial i centres d'educació infantil i primària.

Veure plantilla

BOIB 31-1-2012. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de 23 de gener de 2012 per la qual es fan públiques les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca.

Veure plantilla


VV