Oposicions 2011. Recollida de documentació
15 de Noviembre de 2011

Els participants en la convocatòria de concurs oposició 2011 podreu recollir la documentació original (llibres, revistes, cd’s, etc), presentada per a la valoració de mèrits, a la Direcció General de Recursos Humans, Servei de Provisió.

Lloc: Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 2a planta. 07004 Palma.

Termini: durant els mesos de novembre i desembre de 2011.

Horari: de les 8.30 a les 14.30. La documentació s’haurà de demanar prèviament, amb 48 hores d’antelació, telefonant al 971176500 i marcant l’extensió 64475 o 64497.