Tutorització de funcionaris interins substituts 2011-2012
14 de Noviembre de 2011

Resolució de dia 11 de novembre de 2011 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives dels funcionaris interins substituts

SUBSTITUS A TUTORITZAR

SUBSTITUTS EXEMPTS DE LA TUTORITZACIÓ

AVÍS IMPORTANT

El termini d’inscripció en l’activitat formativa específica (curs específic de tutorització) és de dia 12 de novembre a dia 8 de desembre.

La inscripció es fa a través delPortal del personal→Sol·licitud de cursos→Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.