Formació Professional llista definitiva professors especialistes
23 de Septiembre de 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 21 de setembre de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva dels aspirants que participen a la convocatòria per cobrir places de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012