CRISPACIÓ SOBRE LA CIRCULAR COVID NUM 023 A LA POLICIA LOCAL DE PALMA
16 de Abril de 2020

CRISPACIÓ SOBRE LA CIRCULAR COVID NUM 023 A LA POLICIA LOCAL DE PALMA

Per coneixement general, a la policia local de Palma, no es treballa amb les suficients mesures de seguretat, a pesar del que vulguin dir des del Ministeri de Sanitat en que no ens cataloguen com a personal de risc, ja que s’ha demanat en moltes ocasions que es canviï aquesta interpretació per tractar directament amb persones que poden o estan afectades, així com que a les estadístiques es pot veure que hi ha molts policies i guàrdies civils afectats.

També volem fer menció a que les mascaretes quirúrgiques només són efectives per no transmetre el virus, mentre que són totalment ineficaces per no ser contagiats, de la mateixa forma que no tenen la catalogació d’EPI.

D’aquesta forma tots els agents són propensos a ser contagiats per la mancança de l’equipament necessari i que es sabut que altres cossos policials si utilitzen, a més d’estar en perill els propis agents, aquesta situació es trasllada directament a les seves famílies.

També es té coneixement que al personal de bombers els hi ha estat autoritzat la utilització de mascaretes FFP3 (que formen part dels seus EPI), malgrat ells han preferit utilitzar les quirúrgiques, de la mateixa forma que els treballadors social de l’Ajuntament de Palma també disposen d’aquestes mascaretes per realitzar les visites domiciliaries.

Nosaltres ens demanem quina diferència hi ha amb els policies locals que, amb les tasques que han de desenvolupar actualment, estan constantment en contacta amb persones o en situacions que poden produir un contagi (gent que infringeix la quarantena, delinqüents, grups de persones, violència de gènere, etc.).

Sabem que a les dependències de la policia local hi ha una despesa d’unes 400 mascaretes FFP2 i FFP3 per poder afrontar aquesta situació i que no han estat repartides entre el personal de servei, desconeixent el motiu pel qual no s’ha fet.

Per l’anterior exigim als responsables de la Policia Local de Palma que adoptin les mesures necessàries per dotar als agents de les mascaretes que els puguin protegir a ells, així com que modifiquin o deixin sense efecte la circular emesa COVID 023 i que cada agent pugui portar la seva pròpia protecció, així com ulleres de protecció.

Fer menció també al gran malestar que aquesta circular ha generat entre tot el personal que només es vol prevenir, malgrat ho hagi de fer amb els seus propis mitjans i veuen que per tractar de estar protegits poden incórrer en una irregularitat.

Es tracta d’una mesura mínima per poder garantir un bon servei a la ciutadania i lluitar contra aquest problema que ens afecta a tots.

Ficheros Adjuntos: