OFERTA DE EMPLEO - CAIB
20 de Diciembre de 2016

Nota informativa de la Oferta de Empleo y cuadro resumen de las OEP pendientes de ejecución tanto del ámbito de la CAIB como también del Servei de Salut de les Illes Balears.


Nota informativa amb l'Oferta Pública (OPE) i quadre resum de les OPES aprovades i pendents d'execució tant de l'àmbit de la CAIB com també del Servei de Salut de les Illes Balears.