Otros Cuerpos o Especialidades
NOTA INFORMATIVA: PRIMERA CONDENA A LA ADMINISTRACIÓN POR LA RETIRADA DE LA PAGA EXTRA A FUNCIONARIOS. 04-06-2013
NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPREGADOS PÚBLICOS CELEBRADO O DÍA 28 DE MAIO DE 2013 E DA COMISIÓN DE PERSOAL CELEBRADA O DÍA 30 DE MAIO DE 2013 30-05-2013
INFORMACIONES SOBRE REFORMA DE LA LEY LOCAL 21-05-2013
ALEGACIÓNS, PROPOSTAS E CONSIDERACIÓNS AO BORRADOR DE ORDE CONXUNTA DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E DA CONSELLERIA DE FACENDA, POLA QUE SE REGULA A XORNADA E HORARIO DE TRABALLO, A FLEXIBILIDADE HORARI 21-05-2013
PROPOSTAS DE CSIF Á XUBILACIÓN PARCIAL DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 13-05-2013
CSI•F PRESENTOU MAIS DUN CENTO DE ALEGACIÓNS E CONSIDERACIÓNS AO ANTEPROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA. 08-05-2013
NOTA INFORMATIVA CORRESPONDENTE Á XUNTANZA ENTRE O COMITÉ INTERCENTROS E A ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR O (17-04-2013) , NO QUE SE ABORDARON OS SEGUINTES TEMAS: 18-04-2013
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS RECUPERAREMOS PARTE DE LA PAGA EXTRA 16-04-2013
Remítese a nota informativa correspondente as xuntanzas ordinarias do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral así como da Comisión Paritaria de Seguimento do Acordo en materia de PRL que tiveron lugar o pasado 8 de abril. 15-04-2013
Anteproxecto de Ley de Emprego Público de Galicia 15-04-2013
Comunicado conjunto de las centrales sindicales CSIF, CIG, UGT y CCOO anunciando la presentación de la demanda de conflicto colectivo ante el TSXG por la supresión, al personal del SPDCIF, de los descansos compensatorios por trabajos en domingos y festivo 15-04-2013
Acordo que se ven de asinar entre Función Publica e o Comité Intercentros para o acceso á xubilacion parcial e contrato de relevo do persoal laboral da Xunta de Galicia 03-04-2013
Informe sobre la reunión del Consejo General de MUFACE el 21-3-2013. 03-04-2013
NEWS SEMANAIS DO 7 AO 11 DE ABRIL 27-03-2013
NOVAS SEMANAIS DO 18 AO 22 DE MARZO DE 2013 22-03-2013
Informamos que hoxe sae publicado no Dog a resolución de instruccións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas - remitimos no arquivo anexo- (non aplicable a:persoal docente, persoal da Ad.Xustiza, persoal que preste servizos nas institucións ... 20-03-2013
BUZÓN DE POSTOS DA ESCALA INFORMÁTICA 18-03-2013
A XUNTA DE PERSOAL DE SERVIZOS CENTRAIS DA XUNTA DE GALICIA DENUNCIA A PERMANENTE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA REALIZAR FUNCIÓNS PROPIAS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS... 14-03-2013
O GOBERNO INICIA O PRIMEIRO ERE NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA 14-02-2013
CAMBIO ENDEREZO CSI•F GALICIA 09-02-2013
LOS SINDICATOS ENTREGAN A GALLARDÓN MÁS DE 200.000 FIRMAS CONTRA LAS TASAS Y LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL‏ 24-01-2013
NOVOS PERÍODOS E CUANTÍAS DE XUBILACIÓN 19-01-2013
HERALD TOUPEIRAS, SPECIAL EDITION: ORZAMENTOS DE GALICIA 2013, CON LAS SIGUIENTES SECCIONES: 15-01-2013
INSTRUCIÓNS E SOLICITUDE DE ANTICIPO PAGA EXTRA XUÑO_2013 04-01-2013
CSIF DENUNCIA QUE LA SUPRESIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO EN LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS TENDRÁ UN EFECTO REGRESIVO Y NO PROGESIVO COMO ANUNCIÓ FEIJOO. ESTE RECORTE CASTIGA MÁS A LOS GRUPOS INFERIORES. 23-12-2012
«CARGAN CONTRA EL DÉBIL, NO HAY VALENTÍA POLÍTICA» 23-12-2012
CSI•F, O SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN, VALORA AS MEDIDAS DA XUNTA... 22-12-2012
RECORTE SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DA XUNTA DE GALICIA NO 2013 20-12-2012
BOE 1-12-2013. Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. 03-12-2012
BOJA 30-11-2012. Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de las especialidades del Cuerpo de Maestros ... 30-11-2012
LOS SINDICATOS RECLAMARÁN LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD EN LA AUDIENCIA NACIONAL Y LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 29-11-2012
NOVAS SEMANAIS DO 11 AO 15 DE MARZO 20-11-2012
JOSÉ FRANCISCO MÉNDEZ, DA CSIF, E SUSO SEIXO, DA CIG, EXPOÑEN EN FORO ABERTO AS SÚAS POSTURAS DISTINTAS SOBRE A CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL 13-11-2012
NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS DO 25 DE OUTUBRO... 26-10-2012
DOG 8-8-2012. Decreto 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural. 13-08-2012
NO TENEMOS LA CULPA, artículo del responsable de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez Castro 17-07-2012
CSI•F PONE HOY EN MARCHA SU OBSERVATORIO PARA COMBATIR LOS DESPIDOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL CONJUNTO DEL ESTADO 07-07-2012
MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS, CELEBRADA O DÍA 22 DE XUÑO DE 2012 E Á COMISIÓN DE PERSOAL, CELEBRADA O DIA 27 DE XUÑO 28-06-2012
DOG 11-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma... 11-06-2012
Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2012-2013, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, Profesores Técnicos de... 11-06-2012
CARTA DEL PRESIDENTE NACIONAL A MIEMBROS DEL GOBIERNO‏ 06-06-2012
DOG 5-6-2012. Corrección de erros. Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se implantarán ... 05-06-2012
Anuncio do 31 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia... 05-06-2012
Resolución pola que se aproba o plan de formación do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial para o curso 2012-2013, e os seus criterios de admisión. 04-06-2012
DOG 1-6-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño... 01-06-2012
Instruccións do 24 de maio de 2012, para a aplicación ao persoal de institucións sanitarias do SERGAS e das entidades ádscritas ao SPS de Galicia dos complementos de incapacidade temporal previstos na Lei 1/2012, do 29 de febreiro. 31-05-2012
RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se publica o acordo sobre xestión das listaxes de vinculacións temporais de curta duración nas institucións sanitarias deste organismo. 30-05-2012
DOG 30-5-2012. Orde do 28 de maio de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non u... 30-05-2012
DOG 30-5-2012. Orde do 16 de maio de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011 convocados pola Orde do 20 de xaneiro de 2012 (DOG do 27 de xaneiro). 30-05-2012
DOG 28-5-2012. Resolución do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011... 28-05-2012

Páginas